Anmäl mig

15 april 14:30 - 16:30


Strategiverkstad

Varför en Strategiverkstad?
‘Action speaks louder than words’. Därför har vi valt att kalla detta en strategiverkstad där vi utöver att diskutera och analysera strategiska utmaningar faktiskt börjar jobba med dem på riktigt. För att en verkstad skall göra skäl för namnet behövs arbetsmaterial. Därför vill vi att era föranmälda utmaningar står i fokus för det vi tillsammans skall jobba med.

Hur går det till? 
I strategiverkstaden möter du några medlemmar av Mgruppen Advisory Board och tillsammans tar vi din aktuella utmaning och frågeställning ett steg vidare i konkretisering så att du från verkstaden kan ta med dig de första stegen i en handlingsplan.

I en värld där förutsättningar förändras i allt större och snabbare omfattning finns det mycket stöd för att strategiarbetet i sig blir viktigare. Med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för allt vad strategi heter kan man på mer framgångsrikt sätt vara flexibel och snabbfotad utan att göra avkall på befintliga styrkor. På strategispråk pratar vi om att veta skillnaden på strategiprocess och strategiinnehåll, och veta när vilken av dessa är ett problem eller en möjlighet.

Mgruppen Advisory Board planerar för en serie av strategiverkstäder. Under denna första verkstad fokuserar vi på två områden:

 • Hur arbetar man ”på riktigt” med strategi? Hur skapar och följer man en struktur i strategiarbetet som hjälper ledningsgruppen att tänka längre än ”årshjulet”, bli mer snabbfotade, men ändå håller den struktur som krävs för att vara både effektiv och kreativ?
 • Hur blir man effektiv och kreativ i strategiarbetet när man inte kan träffas? Hur gör man så att strategi och strategiarbete blir ett fortlöpande arbete och ’på riktigt’ även under den rådande pandemin? 

Med dessa övergripande teman som utgångspunkt ägnar vi sedan verkstaden åt att diskutera dina och andra deltagares utmaningar inom strategiområdet. Tillsammans lyfter vi fram väsentliga frågeställningar och utforskar olika handlingsalternativ. Du får konkreta råd om hur du går vidare i ditt eget strategiarbete på hemmaplan. Samtidigt får du en inblick i andras deltagares frågeställningar under strategiverkstaden. Passa på att hämta inspiration, få tips och ta chansen att dela erfarenheter med andra deltagare.

Vem möter du i verkstaden
 Den 15 april jobbar dessa medlemmar från Mgruppen Advisory Board i verkstaden: 

 • Pontus Wadström - rådgivare och föreläsare, disputerad från KTH, författare till flera böcker inom strategiområdet. Medverkar i programmet Master of Strategy. 
 • Ola Heffler - serieentreprenör, investerare, styrelseledamot, affärsrådgivare med fokus på vägen från strategi till lönsamt genomförande, MBA från Mgruppen 
 • Petter Salomonsson -  ledare, entreprenör, försäljningsexpert, affärsrådgivare med fokus på operational excellence och affärstransformation, ingenjör från KTH
 •  Gunnar Åkesson - ledarutvecklare och affärsrådgivare, disputerad inom strategi- och företagsledning från Handels. Programleder Master of Finance. 

Hur anmäler du dig?
Vi vill att du redan i anmälan ger en kortfattad input (gärna i punktform) genom att beskriva :

 • Övergripande målsättning (ambition) för bolaget, affärsområdet eller enheten du verkar i
 • Verksamhetsinriktning idag och förväntad utvecklingsinriktning
 • Aktuella satsningar och utvecklingsinitiativ
 • Utifrån temat för strategiverkstaden den 15 april:  
 • Utmaningar i er verksamhet kopplat till arbetssätt med strategi
 • Utmaningar relaterat till hur strategisk utveckling åstadkoms när strategiarbetet sker under pandemin och helt eller delvis på distans

 Obs! Här är skriver du in dina utmaningar/case 

 *Informationen insamlas av administratör samt behandlas av Mgruppens Advisors enbart som inspel till workshopen. Informationen sparas INTE hos Mgruppen efter genomfört event. En Advisor kan komma att höra av sig till dig på förhand för det fall det finns behov av förtydliganden.

Anmäl dig via länken nedan senast den 6 april. 

Vi ser fram emot att ses i verkstaden!

Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar hålls live och när du anmält dig kommer vi skicka dig en länk på mail så du kan delta via Zoom.

Max 25 st deltagare - "Först till kvarn" gäller.

Medverkande

Pontus Wadström
PhD, Senior Advisor och forskare

Pontus Wadström är rådgivare och föreläsare, disputerad från KTH, författare till flera böcker inom strategiområdet. Medverkar i programmet Executive Master of Strategy.

Läs mer

Gunnar Åkesson
Ekon.Dr - Senior Advisor

Gunnar Åkesson är ledarutvecklare och affärsrådgivare. Disputerad inom strategi- och företagsledning från Handels. Programleder Executive Master of Finance.

Läs mer

Petter Salmonsson
Senior Advisor

Petter Salmonsson är ledare, försäljningsexpert, affärsrådgivare med fokus på operational excellence  och affärstransformation, ingenjör från KTH.

Läs mer

Ola Heffler
Senior Advisor

Ola Heffler är serieentreprenör, investerare, affärsrådgivare sentreprenör, investerare, affärsrådgivare med fokus på vägen från strategi till lönsamt genomförande  samt MBA från Mgruppen.

Läs mer

Organized by